projekt

moja wizja nowego centrum Warszawy

główne założenia

Podstawowym założeniem projektowym jest zszycie urbanistyczne istniejącej zabudowy i zintegrowanie w czytelny układ śródmiejski terenów nad linią średnicową oraz przylegającym Placem Defilad. Pretekstem powstania tej koncepcji była planowana przebudowa tunelu linii średnicowej oraz brak szerszej dyskusji w przestrzeni publicznej na temat celowości zintegrowania projektu nowego tunelu z możliwą zabudową ponad.

Obecny chaos przestrzenny centralnych terenów miasta wokół Pałacu Kultury, rozciągający się aż do Placu Zawiszy, mógłby w stosnkowo prosty sposób zostać uporządkowany, a hektary zdegradowanej przestrzeni śródmiejskiej harmonijnie włączone w tkankę miejską, przekształcone w atrakcyjną zabudowę centrum, stając się wizytówką Warszawy na miarę XXI wieku.

Uwypuklenie urbanistyczne uzupełnionego centralnego klastra wysokościowego, komplementarnego dla klastra wolskiego, ma potencjał na stworzenie atrakcyjnej sylwety miasta jak również korzystne rozłożenie funkcji śródmiejskich na przestrzenie obu skupisk zabudowy.

Przedstawiona koncepcja projektowa bazuje na głównych założeniach obowiązującego MPZP z autorskimi zmianami mającymi na celu lepszą integrację proponowanej zabudowy z nowymi inwestycjami powstającymi w Warszawie od 30 lat, oraz obecnie planowanymi na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Szkicowe wizualizacje przedstawione są w konwencji drewnianej makiety z lekką modulacją architektoniczną w celu uwypuklenia potencjalnej różnorodności funkcji zabudowy oraz zaakcentowania tektoniki proponowanych budynków dla uzyskania kontekstualnej spójności założenia z istniejącą tkanką miasta.

Proponowana wizja ma charakter koncepcyjny i powstała bez szczegółowych analiz własnościowych, inżynieryjnych, nasłonecznienia i zacieniania, analiz branżowych itd.

powierzchnia
ponad 1 000 000 m2 powierzchni całkowitej

funkcje budynków
mieszane, biurowe, mieszkalne, hotelowe, usługowe, handel, gastronomia, obiekty użyteczności publicznej

wysokość budynków
w przedziale 25-240m

zieleń
ponad 1 000 nowych drzew i nasadzeń kompensacyjnych

transport
dostępność wysokowydajnego transportu publicznego: kolej lokalna i dalekobieżna, SKM, WKD. Metro, tramwaje, liczne linie autobusowe

parkowanie
miejsca parkingowe głównie w garażach podziemnych poza obrysem tuneli kolejowego i metra

widok na Plac Defilad w kierunku zachodnim
widok z góry na Aleje Jerozolimskie rejon Dworca Śródmieście
widok ze skrzyżowania Alei z Marszałkowską w kierunku północno-zachodnim
widok z lotu ptaka w kierunku północno-wschodnim
widok na ulicę Emilii Plater od strony Dworca Centralnego w kierunku wschodnim
widok ogólny na Plac Defilad w kierunku południowo-zachodnim
widok na nowoprojektowaną 6KDL w kierunku wschodnim
widok z lotu ptaka na narożnik Emilii Plater z Alejami Jerozolimskimi
widok na projektowany pasaż W-Z równoległy do Alei Jerozolimskich, łączących wyjście z metra Centrum – 'Patelnię’ z Dworcem Centralnym
widok na Aleje Jerozolimskie w kierunku północno-zachodnim, w tle klaster wolski
widok z lotu ptaka w kierunku południowo – wschodnim
widok na Aleje Jerozolimskie w kierunku Placu Zawiszy
widok na Aleje Jerozolimskie z Placu Zawiszy w kierunku wschodnim
widok na wlot ulicy Żelaznej
widok na Aleje Jerozolimskie z placu Zawiszy w kierunku wschodnim
widok na Plac Defilad w kierunku północno-zachodnim
widok na przedłużenie ulicy Pankiewicza domknięty dominantą Pałacu Kultury
widok na Plac Defilad i Aleje Jerozolimskie w kierunku zachodnim spomiędzy Hotelu Novotel i budynku Widok Towers
widok na Aleje Jerozolimskie w kierunku zachodnim

Proponowane odstępstwa i zmiany w stosunku do obowiązującego MPZP dla rejonu Placu Defilad

proponowana ciągła, pierzejowa zabudowa nad średnicą w Al. Jerozolimskich od Placu Zawiszy do Ronda Dmowskiego

generalnie niezmieniony przekrój ulicy pomiędzy Pl. Zawiszy i Rondem DeGaulle’a, na wizualizacjach pokazany wg wstępnej koncepcji przebudowy publikowanej przez miasto

przybliżenie północnej pierzei Alei Jerozolimskich do jezdni z profilem ulicy zbliżonym do części Alei Jerozolimskich pomiędzy Rondem de Gaulle’a a Rondem Dmowskiego, w celu uzyskania spójnego wyrazu ulicy na przebiegu od Ronda De Gaulle’a do Ronda Zawiszy, z wyjątkiem przedpola przed Dworcem Centralnym

wyprostowanie projektowanego ciągu pieszo jezdnego równoległego do, i projektowanego pomiędzy 6KDL a Alejami, pozwalające na domknięcie osiowe bryłą budynku Dworca Centralnego zamiast Złotych Tarasów

rozbicie części wieżowej budynku 18U/UA na dwie mniejsze bryły

obniżenie wysokości i zmniejszenie obrysu proponowanej dominanty 11.U/MW

dodanie dominanty wysokościowej do 13U od strony Emilii Plater w narożniku Alei Jerozolimskich, integrującą budynki obecne i planowane z kwartału Marriott/Elektrim (oraz Roma Tower), Varso Tower z proponowaną wieżą obok, z planowanymi dominantami rejonu placu Defilad oraz zachodniej pierzei Emilii Plater

dodanie elementu wysokiego do budynku 10.U/UK w celu uzyskania bardziej harmonijnej gradacji wysokości między niską zabudową wschodniej częsci placu Defilad (MSN, TR oraz część południowa) a budynkami wysokościowymi

proponowane szpalery drzew gdzie technicznie możliwe

o autorze

jacek banasiewicz

autor jest architektem z międzynarodowym, 20-letnim doświadczeniem zawodowym z Australii, Polski i Irlandii. Od ponad dekady mieszka w Sydney.
Współpracuje z największymi biurami architektonicznymi w Australii przy szerokiej gamie projektów: budynków wysokościowych, mixed use, wielorodzinnych, biurowych, muzeów sztuki, kolejowych, przebudowy lotniska, architektury sakralnej.
Jacek jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, studiował również na Politechnice w Mediolanie oraz na University College Dublin. Członek The Royal Institute of the Architects of Ireland oraz Royal Institute of British Architects.
W wolnych chwilach biega w maratonach, podróżuje i fotografuje.

kontakt

skontaktuj się

info@placdefilad.info

+61 415 869 812